יום רביעי, 26 במאי 2010

האקדמיה למדענים צעירים

אקדמיה: "מוסד בו פועלים אנשי מדע ורוח להרחבת הידע האנושי ולהפצתו"

"האקדמיה למדענים צעירים" ע"ש נפתלי ידלין, בית ספר ניסויי המקיים תרבות למידה אקדמית מאתגרת ומפתחת.
לומדי בית הספר בוחרים את תחומי הלימוד בהם יתמחו, ונעים בין סביבות למידה משתנות.